WordPress FastCGI Caching med Nginx på Ubuntu 17.04 | 17.10

  • Eustace Evans
  • 0
  • 2694
  • 742

Vill du förbättra WordPress-prestanda? När du kör en WordPress-blogg eller webbplats på Nginx-webbserver kanske du vill aktivera FastCGI-cachning. Att göra detta kommer att förbättra WordPress-prestandan avsevärt. Denna korta handledning kommer att visa studenter och nya användare hur man aktiverar FastCGI på Ubuntu 17.04 | 17.10

När du kombinerar Nginx webbserver och FastCGI-modul kommer du att förbättra dina PHP-baserade applikationer, inklusive WordPress-webbplatser. FastCGI-modulen cachar dynamiskt PHP-innehåll som serveras via Nginx-backend.

När dynamiskt PHP-innehåll cachas returneras upprepade förfrågningar om samma innehåll snabbt från cacheminnet istället för att sammanställa alla dynamiska data som utgör sidan varje gång en begäran görs.

Så när du kör en webbplats eller blogg som drivs av Nginx, se till att inkludera FastCGI-cachning.

FastCGI-modulen kan installeras med hjälp av kommandona nedan

sudo apt-get install php-fpm

Det här blogginlägget förutsätter att du driver en funktionell Nginx-webbplats. Nginx webbserver måste fungera innan stegen nedan fungerar. Om du inte har installerat Nginx, läs ett av våra inlägg om installation av Nginx.

Skaffa Nginx Senaste på Ubuntu 17.04 | 17.10

Steg 1: Ställ in FastCGI-direktivet i filen Nginx.conf.

På Ubuntu-system lagras Nginx-konfigurationsfiler i / etc / nginx katalog. I den katalogen kallades Nginx huvudkonfigurationsfil Nginx.conf lagras också där inne.

I den filen är där du konfigurerar Nginx globala konfigurationer.

I Nginx huvudkonfigurationsfil på /etc/nginx/nginx.conf, placera kodkod före sista raden i filen och spara.

sudo nane /etc/nginx/nginx.conf

## Nginx FastCGI Cache fastcgi_cache_path / var / cache / nginx / fastcgi_temp / cache levels = 1: 2 keys_zone = czone: 100m inactive = 60m; fastcgi_cache_key $ schema $ request_method $ värd $ request_uri; fastcgi_cache_lock på; fastcgi_cache_use_stale fel timeout ogiltig_header uppdaterar http_500; fastcgi_cache_valid 200301302 60m; fastcgi_pass_header Set-Cookie: Set-Cookie; fastcgi_pass_header Cookie; fastcgi_ignore_headers Cache-Control går ut Set-Cookie; 

Spara filen när du är klar.

Steg 2: Konfigurera FastCGI-direktivet i Nginx Web-konfigurationsfil.

På Ubuntu-system lagras Nginx individuella webbplatskonfigurationsfiler eller virtuella värdfiler / etc / nginx / platser-tillgängliga /

Det är där du lagrar dina webbplatskonfigurationer. Det borde redan finnas en standardkonfigurationsfil där. När du implementerar FastCGI för en webbplats, öppna konfigurationsfilen för webbplatsen och redigera PHP-blocket enligt nedan.

nano / etc / nginx / sites-available / default

plats ~ \ .php $ fastcgi_split_path_info ^ (. + \. php) (/.+) $; root /var/www/html/exempel.com; fastcgi_pass unix: /var/run/php/php7.0-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $ document_root $ fastcgi_script_name; try_files $ uri = 404; fastcgi_index index.php; fastcgi_cache_bypass $ skip_cache; fastcgi_no_cache $ skip_cache; fastcgi_cache czone; inkluderar fastcgi_params;  

Spara filen när du är klar.

Om allt är korrekt inställt bör PHP gå igenom FastCGI-modulen och cachning aktiverad.

För WordPress-webbplatsen bör du också inkludera kodblocket nedan i webbplatsens konfigurationsfil.

ställa in $ skip_cache 0; # POST-förfrågningar och webbadresser med en frågesträng bör alltid hoppa över cache om ($ request_method = POST) set $ skip_cache 1;  if ($ query_string! = "") set $ skip_cache 1;  # Cacha inte webbadresser som innehåller följande segment om ($ request_uri ~ * "/wp-admin/|/xmlrpc.php|wp-.*.php|/feed/|index.php|sitemap(_index) ?. xml ") set $ skip_cache 1;  # Använd inte cachen för inloggade användare eller nyligen kommenterade om ($ http_cookie ~ * "comment_author | wordpress_ [a-f0-9] + | wp-postpass | wordpress_no_cache | wordpress_logged_in") set $ skip_cache 1;  

Spara filen så är du klar.

Så här aktiverar du FastCGI-stöd för Nginx.

Njut av!
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

En samling användbar information om operativsystemet Linux och ny teknik
Färska artiklar, praktiska tips, detaljerade recensioner och guider. Känn dig hemma i Linux-operativsystemets värld